Susanna Leinivaara, Sanni Siira & Hanna Kivelä: Between obscured and sublime

Tule, synkkä yö,
Sakeimpaan hornan savuun peity, ett’ei
Terävä veitsen’ haavaa näe, jonk’ iskee,
Eik’ alta mustan vaipan taivas pilku
Ja huuda: “seis, seis!”

 – William Shakespeare: Macbeth (Suom. Paavo Cajander 1885)

Between obscured and sublime on yhteistyöprojekti balettitanssijan, valokuvaajan ja taidehistorioitsijan välillä.

Teos yhdistelee eri taiteenmuotoja moniaistiseksi ja -tekniseksi kokonaisuudeksi, joka tutkii psykoanalyysin keinoin Lady Macbethin hahmoa ja tuo henkilökohtaisen kokemuksen ruumiilliseksi tulkinnaksi buton kautta. Teemat kävelevät unissa läpi vallanhimon, seksuaalisuuden ja hulluuden.

Buto on Japanissa 1960-luvulla kehittynyt performatiivisen taiteen muoto, jossa tanssija käyttää kokemusta liikekielen pohjana. Keho toimii välineenä esimerkiksi erilaisten tunnetilojen ilmaisussa. Ilmaisut voivat olla karuja, kauniita, vääristyneitä tai pehmeitä. Taiteenlajin päämääränä on tunteen ulottaminen tanssijan kehon ulkopuolelle ja katsojasta itsestään löytyvän kokemuksen herättäminen.

sanni1
Picture by Sanni Siira.

Susanna Leinivaara, Sanni Siira & Hanna Kivelä: Between obscured and sublime

Come, thick night,
And pall thee in the dunnest smoke of hell,
That my keen knife see not the wound it makes,
Nor heaven peep through the blanket of the dark
To cry “Hold, hold!”

– William Shakespeare: Macbeth

Between obscured and sublime is a collaboration between a ballet dancer, a visual artist and an art historian.  The piece combines different artforms as one multisensory and technical entirety that uses psychoanalysis as a means to focus on the character of Lady Macbeth, bringing the personal experience into physical interpretation by using butoh. The themes sleepwalk through greed for power, sexuality and madness.

Butoh developed in 1960´s Japan as a form of performative arts in which the dancer uses their personal experiences as a base for movement. The body is a tool for expressing emotions. The expressions can be raw, beautiful, twisted or soft. The focus is to expand the emotion outside the dancer´s body and make the spectators experience it in themselves.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.