Hallintolinnasta asunnoksi, vankilasta museoksi

Turun linna on 1200-luvun lopussa Aurajoen suulle perustettu linna Turussa. Se perustettiin alun perin Ruotsin kruunun hallintolinnaksi, mutta myöhemmin siitä tuli muun muassa Juhana III:n herttua-ajan renessanssilinna, Suomen kenraalikuvernöörin virka-asunto ja vankila. 1800-luvun lopulta alkaen linna on toiminut museokäytössä, joskin se vaurioitui pahoin Neuvostoliiton ilmavoimien pommituksessa kesällä 1941. Tämän seurauksena linnassa jouduttiin tekemään toisen maailmansodan jälkeen laajoja korjaus- ja restaurointitöitä.

From fort to residence, prison to museum

Turku Castle was founded in the late 13th century at the mouth of the Aura River. It’s earliest forms were modest fortifications laid down to serve the Swedish Crown as fortress and administrative centre for the historical region of Eastand. Over the centuries its use and layout has changed several times — it served as a defensive fortress during internal power struggles in medieval times, as Duke John III’s private residence in the later half of the Renaissance, as the Governor-General’s administrative residence and as a prison to name a few. Since the late 19 th century the castle has functioned as a museum. It was seriously damaged in the Soviet bombings during the summer of 1941 and went through several decades of extensive repair and restauration.

Näkymä Länsitornista - The view from the West Tower
Näkymä Länsitornista Turun keskustaan. Länsitorni kohoaa 32 metrin korkeuteen! / The east view from the West Tower. The tower rises to a height of 32 metres!
Valokuva / Picture © Jeannette Krause

1500-lukua voidaan pitää Turun linnan tapahtumarikkaimpana vuosisatana. Linnassa kävi tiuhaan ylhäisiä vieraita, sitä piiritettiin kuudesti ja sen merkitys oli valtakunnallisesti suuri. Linnan sijainti oli kuitenkin vielä Vaasa-ajallakin tärkeä, joten Kustaa Vaasan määräyksestä linnassa aloitettiin laajamittaiset korjaus- ja laajennustyöt renessanssin hengessä. Koska päälinna oli menettänyt aiemman merkityksensä sodankäynnin kannalta, se voitiin Kustaa Vaasan hallituskaudella muuttaa renessanssityyliseksi asuinpalatsiksi saksalaisten, espanjalaisten ja puolalaisten esikuvien mukaan. Muutostöiden aikana päälinnaan rakennettiin esimerkiksi kokonaan uusi ylin kerros.

The 16th century is considered the busiest time in the castle’s history. During this time many prominent officials and royals passed through its halls and dwelled at the castle, it came under siege by enemy forces and it played a significant part in political intrigue. During King Gustav Vasa’s time the main keep’s function was changed, from that of a stronghold, into a palace modelled after German, Spanish and Polish examples and throughout the whole Vasa era, the castle went through extensive remodeling in the style of the renaissance. An entire new third floor was added during this time.

Kuningattarensali - The Queen's Hall
Kuningattarensali oli Katariina Jagellonican audienssitila, missä hän otti vastaan vieraitaan. / The Queen’s Hall served as the Audience chamber where Catherine Jagiellon received guests.
Valokuva / Picture © Jeannette Krause

Herttuan hovi Turun linnassa oli Suomen oloissa ainutlaatuisen loistokas ja ainoa esimerkki Suomessa vietetystä renessanssityylisestä hovielämästä. Jouluaattona 1562 Juhana toi vaimonsa, Puolan kuninkaan tyttären Katarina Jagellonican Turun linnaan. Uudet salit olivat tällöin Suomen historiassa ennennäkemättömän loistokkaan hovielämän puitteina. Herttuattarella oli myötäjäislahjoina mukanaan muun muassa jalokiviä, kultaa, samettia, verhoja, seinätapetteja eli gobeliineja, yöasuja ja haarukoita, joita Suomessa ei ollut nähty tätä ennen.

Duke Johan’s time at the castle was a grandiose display of renaissance splendour and court life unique in Finnish history. On Christmas Eve 1562 Johan brought his new wife Catherine Jagiellon, daughter of King Sigismund I of Poland, to Turku castle. The newly added halls on the third floor served as a stage for the glamorous court life. Duchess Catherine’s dowry consisted of curious new fashions such as tapestries, curtains, jewels, gold, velvet and forks, an appliance previously unheard of in Finland.

Vankiluola - The Dungeon
Vankiluolassa istuttiin odottamassa tuomiota. Keskiaikainen vankila oli usein pelkkä pimeä tila lattian alla, jossa vanki odotti tuomiotaan. / Miscreants sat in the dungeon while waiting for sentencing. A medieval prison often consisted of just a dark space beneath the floor, where prisoners would await judgement.
Valokuva / Picture © Keijo Hakanen

1770-luvulla esilinna kuitenkin jälleen korjattiin perusteellisesti ja siitä tuli lopulta kokonaisuudessaan vankila. Vankeja oli välillä samassa pienessä sellissä lähes 20. Esilinnassa sijaitseva pyöreä torni otettiin vankilakäyttöön 1779, jolloin sellien lukumääräksi tuli 12.

The castle’s magnificent status slowly faded over the next two hundred years. During the 1770’s the bailey was renovated completely and turned into a prison. The same tiny cell could hold up to 20 prisoners. By the 1790’s the round tower was added to the prison which increased the number of cells to 12.

Turun linnan kirkko - The Castle Church
Turun linnan 1700-luvun kirkko on täynnä ihastuttavia yksityiskohtia ja on kesäisin suosittu hääkohde. / The castle church dating to the 18th century is full of charming details. It is a popular wedding venue during the summer months.
Valokuva / Picture © Jeannette Krause

Nykypäivän linna on toiminut museona vuodesta 1961 lähtien. Linnan nykyisestä sisustuksesta vastasi sisustusarkkitehti Carin Bryggman, jonka isä Erik Bryggman oli keskeisessä roolissa linnan restaurointitöissä. Linnan restauroinnissa pyrittiin toteuttamaan kaksi eri päämäärää: linnan huoneista suurin osa korjattiin alkuperäiseen asuunsa ja linnasta pyrittiin tekemään jälleen elävä.

The castle in its modern form has served as a museum since repairs concluded in 1961. The current interior is the handiwork of interior architect Carin Bryggman, whose father Erik Bryggman played a central part in the great post war restaurations. There were two distinct goals to them — to restore most of the rooms in the castle to their former look, and to revive the castle and make it a thriving social hub again.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.