Ohjeet Manan meet & greetiin

 
Arvotut ja V.I.P.-ruusunojennus meet & greetit pidetään Matti Paasivuori -huoneessa kerroksessa 1 ½ (pääsali on kerroksessa 2 ½ ). Kaikki meet & greetiin osallistuvat saavat valokuvan Manasta nimikirjoitusta varten.
 
Jos haluat nimikirjoituksen mieluummin johonkin muuhun esineeseen, voit tuoda allekirjoitettavaksi Mana-, MALICE MIZER-, Moi dix Mois- tai Moi-même-Moitié -tuotteita. Rajallisen ajan vuoksi vain yksi nimikirjoitus/henkilö. Jos tuot nimikirjoitusta varten muun esineen, sen tulisi olla litteä, se ei saisi olla liian pieni ja siihen tulisi olla helppoa kirjoittaa. Sopivia esineitä ovat esim. lehti, flyer, esite, valokuvakirja jne. Mekot ja muut vaatetuotteet eivät käy.

Lahjat Manalle

Manalle saa tuoda lahjoja. Lahjojen tulisi olla pieniä ja helppoja kuljettaa, ja ne eivät saa olla helposti pilaantuvia. Mana toivoo voivansa viedä mukanaan niin paljon lahjoja kuin mahdollista, mutta pyydämme ymmärtämään, että Mana ei välttämättä pysty kuljettamaan kaikkia saamiaan lahjoja.
 
Voit antaa lahjan Manalle joko meet & greetissä tai jättää sen infotiskillemme.

Kuvaamisrajoitukset

Huomioithan, että Manan kaikenlainen valokuvaaminen, videokuvaaminen ja nauhoittaminen on ankarasti kiellettyä. Kieltoa rikkovat vieraat poistetaan tapahtumasta välittömästi ja he eivät saa enää osallistua muihin tapahtumiin. Pyydämme kaikkia noudattamaan tätä sääntöä, sillä Manan luvaton kuvaaminen voi aiheuttaa sen, että Mana ei enää palaa takaisin lavalle. Jos huomaat jonkun vieraan rikkovan kuvauskieltoa, ilmoitathan siitä Eternal Twilightin henkilökunnalle välittömästi. Tunnistat henkilökunnan sinisistä nauhoista.
 
Pyydämme vieraitamme nauttimaan myös Moi-même-Moitién muotinäytöksestä nauhoittamatta tai kuvaamatta sitä mitenkään.
 

moi-meme-moitie-eternal-twilight-guest-of-honour

Instructions for Mana´s meet & greet

The raffled and V.I.P. rose handing meet and greet will be held in room Matti Paasivuori at floor 1 ½ (main hall is on floor 2 ½). Both will receive a portrait photo for Mana’s autograph.
 
If you prefer to have the autograph on something else, you can bring Mana, MALICE MIZER, Moi dix Mois or Moi-même-Moitié goods to be signed. Only one autograph per person due to the time limit. The item for signing should be flat and not overly small, something easy to sign on, such as magazines, flyers, booklets, photobooks etc. No dresses or other clothing items.

Gifts to Mana

You are welcome to bring gifts for Mana. The gifts should be small and easy to carry with and should not be something that will get spoiled easily. Mana greatly wishes to be able to take as many gifts with him as possible, but we kindly ask you to understand that he might not be able to take everything with him.
 
You can give your gift to Mana at meet and greet, or you can leave them at our info desk.

Photography limitations

We would like to notify that all photography, filming or recording of Mana is strictly forbidden. Any attendees breaking this rule will be removed from the event immediately and will be banned from all the further events. Please be considerate of this rule as any unauthorized photographing of Mana might result in Mana not appearing on stage any further. If you catch any attendee breaking this rule, please inform an Eternal Twilight staff member immediately. You can recognize our staff by their blue sashes.
 
We kindly ask you to enjoy the Moi-même-Moitié fashion show without filming or recording the show in any manner.

One thought on “Instructions for Mana’s Meet & Greet

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.