Domus Reginae järjestetään Turun Linnassa, joka on 1200-luvun lopussa perustettu linna Aurajoen suulle. Se perustettiin alun perin Ruotsin kruunun hallintolinnaksi, mutta myöhemmin siitä tuli muun muassa Juhana III:n herttua-ajan renessanssilinna, Suomen kenraalikuvernöörin virka-asunto ja vankila. 1800-luvun lopulta alkaen linna on toiminut museokäytössä.

Linnan nykyisestä sisustuksesta vastasi sisustusarkkitehti Carin Bryggman, jonka isä Erik Bryggman oli keskeisessä roolissa linnan restaurointitöissä toisen maailmansodan jälkeen. Linnan restauroinnissa pyrittiin toteuttamaan kaksi eri päämäärää: linnan huoneista suurin osa korjattiin alkuperäiseen asuunsa ja linnasta pyrittiin tekemään jälleen elävä.

Domus Reginae takes place at Turku Castle, a medieval castle founded at the mouth of the Aura River in the late 13th century. It was originally a modest fortified administrative centre, but over the centuries it has changed form and served other purposes as well e.g. as Duke John III’s private residence, as the Governor-General’s administrative residence, as a prison and since late 19th century as a museum venue.

The current interior is the handiwork of interior architect Carin Bryggman, whose father Erik Bryggman played a central part in the great post war restaurations. There were two distinct goals — to restore most of the rooms in the castle to their former look, and to revive the castle and make it a thriving social hub again.

Kartta Turusta / Turku map